Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Naučná stezka Povydří

Naučná stezka dlouhá 7 kilometrů začíná na Antýglu a končí na Čeňkově Pile. Vede nejatraktivnějšími místy Povydří, jež je přírodní památkou a současně I. zónou Národního parku Šumava ochraňující úsek toku řeky Vydry a přilehlé svahy jejího údolí od Antýglu do Čeňkovy Pily. Stezka má 12 zastavení a je určena pouze pro pěší.

Na naučné stezce se můžete setkat s viklany – skalními žulovými útvary na levém břehu Vydry vzniklé zvětráním a odplavením okolního materiálu. Zastavení vysvětluje pojem eroze, schématicky znázorňuje zvětrávání žuly, popisuje flóru a faunu v údolí Vydry a lesy v příkrých svazích nad ní. Viklanům se také říká „hrádky“, nebo odborněji tory. Díky odolnému materiálu dosud zcela nepodlehly erozi. Hrádky však nadále trhá mráz a obrušuje vítr, že postupně stojí na malé základně.

U Turnerovy chaty jsou různě hluboké mísy vznikající vířivým vymíláním pískem a kamením za vyšších stavů vody, tzv. obří hrnce. Na informačním panelu je zde vysvětleno, jak vznikají obří hrnce v říčním korytě, jsou zde popsány jejich typy a horniny jako žula a rula. Obří hrnce vytvořila řeka svým extrémně prudkým spádem toku. Pomocí oblázků a písku zachycených vodními víry vymílá voda prohlubně ve dně koryta nebo i ve velkých kamenech. Pro tento proces je nutné stálé umístění kamenů, což koryto Vydry díky celistvé rulové mase splňuje.

Na svazích k Vydře jsou kamenná moře – rozsáhlá suťoviště vzniklá mrazovým zvětráváním skal a následným sesouváním bloků do údolí. Vznikla ve čtvrtohorách, v dobách ledových.

Voda vyplňující dutiny trhá ohromným tlakem horniny. Balvany uvolněné rozpadem skalních stěn se na svazích rozpadají v kamenná moře. Ačkoliv se balvany kromě lišejníků zdají bez života, nalezneme mimo plazů i množství bezobratlých živočichů, především pavouky a hmyz. Někteří z těchto živočichů přežili z čtvrtohorních dob jako glaciální relikty.

Pod Turnerovou chatou leží na cestě kámen s křížkem a datací 1877. Kámen sem podle pověsti kdysi upustili čerti, kámen upadl na stezku a lidé ho museli vždy obcházet. Když na něj někdo položí ruku, kámen se prý vždy přiblíží o kousek k řece. Až do ní spadne, nastane soudný den a konec světa. Díky přirozené nedostupnosti údolí dlouho odolávalo civilizaci. Teprve roku 1888 byla lesním úřadem v Kašperských horách vybudována cesta kolem Vydry k zužitkování dřeva z okolních lesů. Tím byl pravý břeh zpřístupněn. Vydra díky své divokosti začala lákat turisty.

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.